Eau de Vill med nyinnspilling av Storhamarsangen

I forbindelse med konsertserien Elektrisk Vinter som Eau de Vill holder våren 2016, har de også vært i studio og spillt inn ny versjon av Storhamarsangen som første gang ble spillt inn høsten 1993.

Samtidig ble også ny video spillt inn av Trond Lillebo i Hamar Arbeiderblad.