Mera Hurrabuus!

Den andre skiva med Dalarna Femund Spelmanslag.

Innspillt i Studio 19 på Hamar, høsten 2008.

 

CD utgivelser

Senaste skivor

Her får du kjöpt skivan

Elfdalen Hembygdsförening