CD skivan Hurrabuus!

Den første skivan med Dalarna Femund Spelmanslag med spillt inn Langfredagen den 18 april 2003 i Sømådalen Skole. Vi har plocka fram båda gamla och nya visor langs färdasvägen från Dalarna till Røros. Den äldsta visan är från 1700 tallet, mens den nyaste visan blev skriven vinteren 2003.

1. Forkjörarvise

Text: Gunnar Lindberg, Musik: Svein Arild Johnsgård

Sång: Svein Arild Johnsgård

2. Hästhandlar Pelle

Text och musik: Trad.

Sång: Gunnar Lindberg

3. Kolkjørarvise

Text: Ole Svensson Vangen, Musik: Trad

Sång: Terje Husdal

Den her visa er skreven tå ein Kolkjørar frå Vingelen som levde frå sluten av 1600 tallet frem til midten av 1700 tallet. den har mange vers, men vi har valgt å presentere noen av versene.

4. Den odödliga hästen

Text och musik: Ruben Nilsson

Sång: Hans Portström

5. Helgdagskväll i timmerkojan

Text: Dan Andersson Musik: Sven Scholander

Sång: Mats Lindström

6. Snöpissn

Text och Musik: Trad.

Sång: Alla

7. Gunnar Wägmann

Text : Dan Andersson Musik: Gunde Johansson

Sång: Gunnar Lindberg

8. Gärdevisan

Text: Rune Lindström, Musik: Trad

Sång: Terje Husdal

9. Fyll Jonas Jultal

Text och musik: Nils Parling

Sång: Karl Gustav Hedling

10. Brömsbovisan

Text och musik: Trad.

Sång: Gunnar Lindberg

11. Vise om kölkjøring

Text: Olaf Røst, Musik: Trad.

Sång: Evald Kristoffer Langsjøvold

Olaf Røst var frå Tynset og levde på 1800 tallet. den her visan er skriven om kjøring med hest både i landbruket og kolkjøring til Røros.

12. Fåsåsvisan

Text och Musik: Gösta Såsser

Sång: Hans Portström

13. Over Fæmund

Text och Musik: Hans Rotmo

Sång: Svein Arild Johnsgård

Denna visa er innspillt med Eau De Vill.

14. Sjömansvisa från Siljan

Text: Erik Mathias Yrgård, Musik: Jule Sylvain

Sång: Lars Björk

15. Ett missförstånd

Text och Musik: Ernst Rolf

Sång: Hans Portström

16. Kovisan

Text: Karl Gustav Hedling/Sven Blomberg, Musik: Trad.

Sång: Karl Gustav Hedling

17. Vildmarksspår

Text och Musik: Gunnar Lindberg

Sång: Gunnar Lindberg

18. Jag väntar

Text: Dan Andersson, Musik: Gunnar Turesson

Sång: Mats Lindström

19. Kjære Ola Mann

Text och Musik: Trad

Sång: Alla

20. Incestvisan

Text och Musik: Buffy Sanite-Marie/Cornelis Vreeswijk

Sång: Hans Portström

21. Julianna

Text och Musik: Trad.

Sång: Terje Husdal

22. Skrufsa

Text och Musik: Trad.

Sång: Terje Husdal.

23. Thomasmäss

Manus: Erik Mathias Yrgård

Sång: Mats Lindström

24. Martnasvise

Text och Musik: Trad.

Sång: Evald Kristoffer Langsjøvold/Svein Arild Johnsgård

25. Upp med kjolarna, snus och mus...

Text och musik: Trad

Sång: Alla

26. En ny lystig markedsvise

Text: Mikkel Solandsen Østgård Musik: Trad

Sång: Evald Kristoffer Langsjøvold/Svein Arild Johnsgård

27. Lasskjørarvise

Text och Musik: Arnold Langöien

Sång: Terje Husdal

CD utgivelser

Senaste CD skivor